Ειδικές Εφαρμογές

Ειδική επεξεργασία υλικών με την χρήση τεχνολογίας υψίσυχνων συστημάτων.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός στον οποίο επενδύσαμε, μας οδήγησε στο μονοπώλειο ειδών όπως: νοσηλευτικά είδη, είδη τσαντοποιίας και άλλα.
Είμαστε σε θέση να δώσουμε δημιουργικές λύσεις όταν υπάρχουν ανάγκες με ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Πολυετής ενασχόληση και άριστη ποιότητα υλικών

Επικοινωνια